Archive for Listopad 2023

30 Lis

Zemřela paní Věra Čepelová

Dnes 25.11.2023 ve tři hodiny ráno zemřela paní Věra Čepelová rozená Vokatá – lidické dítě, kterému bylo 7 let, když došlo 10. června 1942 k vyhlazení Lidic. Byla dána na převýchovu do německé rodiny, u které zůstala až do září 1946, kdy ji našla paní Židová, členka repatriační komise a jedna z lidických žen. Paní […]

READ MORE
30 Lis

Vánoční strom v Lidicích

V pátek 24.11.2023 se opět, jako každoročně, rozzářil v Lidicích vánoční strom. Děti z mateřské školy pod vedením Soni Machackove, ředitelky MS, zazpívali písničky s vánoční tematikou, paní starostka poprala všem krásný advent a u rozsviceneho stromu si všichni zazpívali koledy. Tak jsme v Lidicích přivítali nadcházející krásné období roku.

READ MORE
30 Lis

Po stopách lidických dětí

14.9. až 17.9.2023 podnikli členové LIDICE MEMORY, mezi nimiž byli hlavně potomci a příbuzní lidických žen a dětí, za přítomnosti i jednoho přeživšího lidického dítěte, pana Jiřího Koreckého-Kříže, cestu do Polska. Dali jsme jí název „Po stopách lidických dětí“. Z této výpravy vznikl krátký dokumentární film, který poprvé promítneme na Výroční členské schůzi LIDICE MEMORY […]

READ MORE