Naši lidé

page-banner-bg

Ing. Hana Pokorná
Předsedkyně spolku LIDICE MEMORY, z.s.

Snacha lidické ženy Anny Kubelové – Pokorné
Ekonomka, pracující velkou část svého produktivního života v oblasti zahraničního obchodu, od konce 80. let na manažerských pozicích.
V letech 1998 až 2010 členka OZ v Lidicích, z toho 1998 – 2006 neuvolněná místostarostka Obce Lidice.
Koncem r. 2013 odešla do důchodu, ale stále pracuje pro Památník Lidice, kde se věnuje hlavně provázení zahraničních návštěvníků.

Renata Hanzlíková
Členka výboru LIDICE MEMORY, z.s. (PR & IT)

Vnučka lidické ženy Věry Neradové-Poleščukové a snacha lidického dítěte.
Žije od narození v Lidicích.
Pracovala v pražské factoringové společnosti, poté byla šestnáct let zaměstnancem Památníku Lidice, kde několik let působila jako vedoucí muzea a průvodců. Nyní pracuje v dopravní společnosti.

 

 

Pavel Hořešovský
Místopředseda spolku LIDICE MEMORY, z.s.

Přeživší lidické dítě.
Převážnou část svého produktivního života pracoval v SONP Kladno, závod Poldi.
Po roce 1989 působil určitou dobu jako předseda lidické organizace Svazu bojovníků za svobodu.
Účastní se besed a mnoha jiných veřejných akcí, které podporují zachování a předávání odkazu Lidic příštím generacím. V roce 2022 obdržel Cenu hejtmanky Středočeského kraje za zásluhy pro Středočeský kraj.

PaedDr. Ivana Slavíková
Členka výboru LIDICE MEMORY, z.s. (členská základna)

Dcera lidického dítěte Marie Doležalové-Šupíkové
Žije v Lidicích téměř celý svůj život.
V aktivním věku učila na druhém stupni základní školy. V roce 2015 odešla do důchodu. Do roku 2018 pracovala dále na částečný úvazek.

 

 

 

Marie Štrougalová
Členka výboru LIDICE MEMORY, z.s. (hospodaření spolku)

Dcera lidické ženy Marie Zbrojkové – Bubeníkové.
Žije v Lidicích od svého narození. Celý život pracovala u ČSA letiště Praha Ruzyně.
Nyní je 11 let v důchodu a posledních 6 let pracuje jako průvodkyně v Památníku Lidice.
Do roku 2020 byla členkou výboru ČSBS Lidice.