page-banner-bg

Vznik spolku LIDICE MEMORY

Lidice, 2. srpna 2020

Spolek LIDICE MEMORY vznikl z podnětu pana Pavla Horešovského, přeživšího lidického dítěte, za spolupráce potomků a příbuzných obětí vypálení obce Lidice německými nacisty, a to ustavující schůzí dne 29. Července 2020. Vznik spolku LIDICE MEMORY ocenil ve své zdravici prezident republiky Miloš Zeman.

Hrůzný čin německých nacistů v Lidicích je ve světě hodnocen jako zločin proti lidskosti. Proto účelem spolku LIDICE MEMORY je: zachování, připomínání a rozšiřování odkazu vypálení obce Lidice jako celosvětového symbolu odporu a solidarity v boji proti podobným genocidám.

Cílem spolku je:
• hájit svobodu a demokracii v ČR,
• posilovat národní hrdost, mravní čistotu a lidskou důstojnost
• vyjadřovat se k aktuálním společenským problémům
• uchovávat paměť národa
• hájit nezpochybnitelnost a neměnnost poválečných opatření pro svobodnou Evropu
• ctít pravdivost historického výkladu dějin boje za svobodu
• usilovat o objektivní hodnocení historie pro příští generace.

Současný výkonný výbor spolku pracuje ve složení:
• předseda – Ing. Hana Pokorná, snacha lidické ženy
• místopředseda – Pavel Horešovský, lidické dítě

členové:
• Renata Hanzlíková, vnučka lidické ženy
• PaeDr. Ivana Slavíková, dcera lidického dítěte
• Marie Štrougalová, dcera lidické ženy

Vedle přeživších lidických dětí a potomků obětí lidické tragédie do spolku LIDICE MEMORY vstoupily i další osobnosti, kterým záleží na tom, aby nedošlo k vymazání a přepsání historické paměti. Členem LIDICE MEMORY je například Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D., Archiv hlavního města Prahy, Veronika Kellerová, starostka obce Lidice, Ing. Hana Lipovská, Ph.D., bývalá členka Rady ČT nebo Kamila Chvojková, vedoucí Památníku Ležáky a další.

Ačkoliv srdce spolku vzniklo v Lidicích, musí co nejvíce srdcí v ČR i v celém světě bít pro Lidice.