O nás

page-banner-bg

O nás

Spolek LIDICE MEMORY  byl ustanoven dne 29. července 2020 v Lidicích. Vznikl z podnětu pana Pavla Horešovského, přeživšího lidického dítěte, za spolupráce potomků a příbuzných obětí vypálení obce Lidice německými nacisty. Vznik spolku LIDICE MEMORY ocenil ve své zdravici prezident republiky Miloš Zeman.

Hrůzný čin německých nacistů v Lidicích je ve světě hodnocen jako zločin proti lidskosti.  Účelem spolku LIDICE MEMORY proto je zachování, připomínání a rozšiřování odkazu vypálení obce Lidice jako celosvětového symbolu odporu a solidarity v boji proti podobným genocidám.

Cíle LIDICE MEMORY:

• hájit svobodu a demokracii v ČR,

• posilovat národní hrdost, mravní čistotu a lidskou důstojnost,

• vyjadřovat se k aktuálním společenským problémům,

• uchovávat paměť národa,

• hájit nezpochybnitelnost a neměnnost poválečných opatření pro svobodnou Evropu,

• ctít pravdivost historického výkladu dějin boje za svobodu,

• usilovat o objektivní hodnocení historie pro příští generace.