Po stopách lidických dětí

14.9. až 17.9.2023 podnikli členové LIDICE MEMORY, mezi nimiž byli hlavně potomci a příbuzní lidických žen a dětí, za přítomnosti i jednoho přeživšího lidického dítěte, pana Jiřího Koreckého-Kříže, cestu do Polska. Dali jsme jí název „Po stopách lidických dětí“. Z této výpravy vznikl krátký dokumentární film, který poprvé promítneme na Výroční členské schůzi LIDICE MEMORY dne 30. listopadu 2023. Poté jej budete moci zhlédnout na Youtube.

Film se bude jmenovat „Lidické děti – Lidickým dětem“.
Dokument začíná symbolicky již den před odjezdem do Polska tj. 13.září 2023. V tento den se sešly u „Pomníku dětským obětem 2. světové války“ (sousoší lidických dětí) čtyři přeživší lidické děti (Pavel Horešovský, Jiří Pitín, Veronika Rýmonová a Jiří Korecký-Kříž) a děti z Mateřské školy v Lidicích. Ty zazpívaly živým i neživým lidickým dětem písničku „Červený šátečku …“ a ze zapálených svíček udělaly srdce pro zavražděné lidické děti.

Pan Jiří Pitín pak předal kytici panu Jiřímu Koreckému-Kříži, který jel jako jejich zástupce do Polska a položil kytici na místě, kde skončilo 82 lidických dětí. (viz 2 fotografie)

Jako poděkování malým „hercům“ poslal pan Korecký, který žije ve Švýcarsku, čokolády i se jmény dětí. Ve čtvrtek 2. Listopadu je předaly předsedkyně Lidice Memory (Hana Pokorná) za přítomnosti starostky (Veronika Kellerová) dětem v místní MŠ. (viz následující fotky). Děti i paní ředitelku, Soňu Macháčkovou, jsme tím mile překvapily.