Naši lidé 2

page-banner-bg

Vznik spolku LIDICE MEMORY

Lidice, 2. srpna 2020

Ve středu 29. července 2020 byl ustanoven spolek LIDICE MEMORY. Ten vznikl z podnětu pana Pavla Horešovského, přeživšího lidického dítěte, za spolupráce potomků a příbuzných obětí vypálení obce Lidice německými nacisty. Vznik spolku LIDICE MEMORY ocenil ve své zdravici prezident republiky Miloš Zeman. Jeho zdravici i odpověď spolku LIDICE MEMORY přikládáme.

Hrůzný čin německých nacistů v Lidicích je ve světě hodnocen jako zločin proti lidskosti. Proto účelem spolku LIDICE MEMORY je: zachování, připomínání a rozšiřování odkazu vypálení obce Lidice jako celosvětového symbolu odporu a solidarity v boji proti podobným genocidám.

Cílem spolku je:
• hájit svobodu a demokracii v ČR,
• posilovat národní hrdost, mravní čistotu a lidskou důstojnost
• vyjadřovat se k aktuálním společenským problémům
• uchovávat paměť národa
• hájit nezpochybnitelnost a neměnnost poválečných opatření pro svobodnou Evropu
• ctít pravdivost historického výkladu dějin boje za svobodu
• usilovat o objektivní hodnocení historie pro příští generace.

Na ustavující schůzi byl zvolen výkonný výbor ve složení:
• předseda – Ing. Hana Pokorná, snacha lidické ženy
• místopředseda – Pavel Horešovský, lidické dítě

členové:
• Renata Hanzlíková, vnučka lidické ženy
• Anna Kovačíková, dcera lidické ženy
• Marie Štrougalová, dcera lidické ženy

 

Vedle přeživších lidických dětí a potomků obětí lidické tragédie do spolku LIDICE MEMORY vstoupily i další osobnosti, kterým záleží na tom, aby nedošlo k vymazání a přepsání historické paměti. Členem LIDICE MEMORY je například Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D., Archiv hlavního města Prahy, Veronika Kellerová, starostka obce Lidice, Ing. Hana Lipovská, Ph.D., členka Rady ČT nebo Kamila Chvojková, vedoucí Památníku Ležáky.

Ačkoliv srdce spolku vzniklo v Lidicích, musí co nejvíce srdcí v ČR i v celém světě bít pro Lidice.