EDNA GOMÉZ RUIZ – dlouholetá přítelkyně a čestná občanka Lidic…..

EDNA GOMÉZ RUIZ – dlouholetá přítelkyně a čestná občanka Lidic…..
bez ní si již téměř nikdo neumí představit léto v Lidicích.
I když jsme o této, pro nás tak vzácné, osobě mnoho v minulosti napsali, pro připomenutí uvádíme krátkou rekapitulaci a ještě něco navíc.
Edna navštěvuje české Lidice již více jak 40 let. V mexických Lidicích byla iniciátorkou vzpomínkové piety k lidické tragédii, která se tam symbolicky koná vždy 10. června, bez ohledu jaký je kalendářní den. Byla učitelkou a vedoucí pěveckého sboru, který až doposud vede a tento soubor též pravidelně na pietním aktu v mexických Lidicích vystupuje. Spolupracuje jak s Velvyslanectvím České republiky v Mexiku, tak i s mexickým velvyslanectvím v Čechách. Stala se i tzv. „adoptivní matkou“ přeživších lidických dětí, na což je velmi pyšná. A když se jí někdo nezasvěcený zeptá: „…a kolik je vlastně těm Vašim dětem?“ S hrdostí odpoví: … nu všechny již oslavily osmdesátku!“
Edna se též před pár lety rozhodla, že se bude učit česky. Za tím účelem začala spojovat své návštěvy českých Lidic i se studiem kurzů českého jazyka. Každý rok při společných setkáních tak vidíme, jak se v češtině zlepšuje.
Právě dnes proběhlo opět toto setkání, kterého se zúčastnilo vedle lidických přeživších a lidických občanů i mnoho vzácných hostů, což dokazují přiložené fotografie. Naše Edna opětovně připravila krásný program, při němž si u promítaných fotografií s ostatními zavzpomínala na začátky těchto akcí. Program obohatili mexičtí Mariachi, jejichž temperamentní písně ještě doplnil krásný tanec mexické dívky jménem Lidice.
Edně přejeme hodně zdraví, a aby se k nám do Lidic ještě dlouhou řadu let vracela. Ona sama je inspirací pro zástupce mladé generace, kterým na příkladu Lidic ukazuje správný směr a způsob, jak naložit s odkazem historie.
Příspěvek: Hana Pokorná