ČERVEN – to je měsíc, kdy jezdí do Lidic nejvíce dětí a studentů se svými učiteli.

ČERVEN – to je měsíc, kdy jezdí do Lidic nejvíce dětí a studentů se svými učiteli. A to nejen z celé České republiky, nýbrž i ze zahraničí. I letos tomu není jinak.
Pro ukázku jsme vybrali následující návštěvu, kterou bychom mohli nazvat: „Dobří holubi se vracejí“.
V úterý 20. června 2023 přijeli do Lidic žáci pátého ročníku ZŠ z Kraslic. K jednodennímu výletu do Lidic dala podnět jedna ze spolužaček, Maruška Holická. Je to pravnučka přeživšího lidického dítěte, pana Václava Hanfa. Z Lidic se společně s maminkou před nedávnou dobou odstěhovaly. Maruška však stále na Lidice vzpomíná a určitě se sem s maminkou bude k dědovi a babičce vracet. Její maminka, Marta Belohlavkova roz. Hanfova (operní pěvkyně), je i členkou spolku LIDICE MEMORY.
Mezi dětmi bylo i pár děvčat, která se se svým pěveckým sborem u příležitosti 81. Výročí zúčastnila koncertu „Světlo pro Lidice“.
Děti pozorně poslouchaly výklad průvodkyň, navštívily muzeum, pietní území, Lidickou Galerii i rodinný dům č. 116. I když chodí teprve do páté třídy, hodně se o tragické události v Lidicích z června 1942 zajímaly. Na závěr děti pozdravila i paní starostka, Veronika Kellerová.