page-banner-bg

ועדת ההנהלה

ועדת ההנהלה

יו”ר אינג’ האנה פוקורנה, כלתה של אישה מלידיצה

סגן יו”ר פאבל הורשובסקי, היה ילד בלידיצה

חברים:
רנאטה הנזליקובה, נכדתה של אישה מלידיצה
אנה קובאצ’יקובה, בתה של אישה מלידיצה
מריה שטרוגלובה, בתה של אישה מלידיצה
לב העמותה אמנם התחיל לפעום בלידיצה, אבל חשוב שכמה שיותר לבבות מתחילים לפעום עבור לידיצה בצ’כיה וברחבי
.כל העולם

איש קשר: lidicememory@seznam.cz